Medeniyet ve Toplum Dergisi


MEDENİYET VE TOPLUM DERGİSİ MAKALE ÇAĞRISI Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi (SBBF) olarak yılda iki sayı (biannual) yayımlanmak üzere Medeniyet ve Toplum dergimizi bilimsel yayın hayatına kazandırıyoruz. Dergimiz, uluslararası ve hakemli (peer reviewed) olup sosyal ve beşeri bilimlerde multidisipliner ve interdisipliner bir yaklaşımla Dil Bilimi, Edebiyat, Ekoloji, Felsefe, Coğrafya, Güvenlik, Halkla İlişkiler, İktisat, İletişim, İşletme, Kamu Yönetimi, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Reklamcılık, Siyaset, Sosyoloji ve Tarih (alfabetik sırayla) gibi kadim ve modern disiplinler ile gittikçe önem kazanan Barış Çalışmaları, Çatışma Yönetimi, İnsan Hakları, Toplumsal Cinsiyet ve Yönetişim alanlarında kuramsal, vaka analizleri ve saha çalışmalarından oluşan makaleler ve kitap değerlendirmeleri yayınlamayı hedeflemektedir. Her an giderek karmaşıklaşan dünyamızda insanın kendisiyle, çevresiyle, diğer bireylerle, toplumla ve kurumlarla ilişkileri giriftleştiği gibi toplumlar, devletler, sivil toplum kuruluşları, ve şirketlerin de yerel, ulusal ve bölgesel niteliklerinden daha çok uluslararası hatta ulusötesi ve küresel niteliklerinin belirginleştiği biteviye bir değişim ve dönüşüm her yanımızı sarıp sarmalamaktadır. Böyle bir dünyada insanı ve onun merkezinde olduğu her türlü ilişkiyi kavramak kaçınılmaz olarak çok yönlü ve eleştirel aklı içselleştirerek mütemadiyen sorgulayıcı olmalıdır. Dergimiz akademik yükselme gibi endişelere hapsolmuş birçok örneğini yakından bildiğimiz sıradan fakülte veya enstitü bazlı bir dergi olmak yerine öğrenme heyecanını entelektüel imbikten süzen ve hayata dokunabildiği ölçüde ondan beslenebilen bir çizgiyi benimseyecektir. Böylece akademik çalışmaların dar bir kitlenin mesleki performasyonunun parçasına indirgemek yerine giderek altbilim dallarına ayrılarak spresifikleşen disiplinlerin ancak diğer disiplinlerle verimli ortak çalışmalar geliştirerek var olabileceğini belirleyen dergimiz, multidisipliner ve interdisipliner olmayı varlık sebebi şeklinde idrak eden bir anlayışla yürüyecektir. Türkiye’de sosyal bilimlerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Türkçe ağırlıklı bir yayın politikası tercih etmekle birlikte başta İngilizce olmak üzere Almanca, Arapça, Farsça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce ve Rusça yayınlar da dünyanın dört bir yanından oluşturulan hakem heyetimizce değerlendirilecektir. Dergimizin temel hedefi, sosyal ve beşeri bilimler alanında üretilen özgün bilimsel çalışmalara kapı aralamak ve son kertede SSCI kapsamında endekslenen bir dergi olmaktır. Mayıs 2017’da yayımlanacak ilk sayısı için siz değerli bilim insanlarının katkılarını bekliyoruz. Yazarlar dergimize gönderdikleri çalışmalarını için özgünlük ve metodolojik yetkinlik haricinde dipnot gösterme ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) referans sisteminde 6. Baskısına göre hazırlanmalıdırlar. Editör Prof. Dr. Abdulkadir BULUŞ