Yazarlar İçin Bilgi

Yazım Kuralları

1. Makalenin Medeniyet ve Toplum dergisine gönderilmesi, yayımı için başvuru olarak kabul edilir.
2. Yazılar için telif ücreti ödenmez.
3. Yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal sorumluluk yazarına aittir.
4. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen yazıların, daha önce başka bir yayın organında yayınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir.
5. Medeniyet ve Toplum dergisine gönderilen yazılar, önce Yayın Kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Uygun görülmeyenler düzeltilmesi için yazarına iade edilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir. Değerlendirme için uygun bulunanlar, ilgili alanda iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı, üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek son kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez.
6. Gönderilen çalışmaların değerlendirme süresi iki aydır. Bu süre içerisinde değerlendirilmeyen ve hakkında ilgili bilgi rapor alınmayan çalışmalar farklı bir hakeme daha gönderilir.
7. Yazarların, kendilerinden istenen düzeltmelere titizlikle ve ivedilikle uymaları, yazının son şeklini düzeltilmiş haliyle dergiye 15 gün içinde göndermeleri beklenir. Düzeltmeler konusuna yeterince uyulmadığı anlaşılırsa bu durum yazara bildirilir. Belirtilen sürede düzeltilmiş olarak geri gönderilmeyen yazılar yayınlanacaklar listesine alınmaz.
8. Yayım dili Türkiye Türkçesi ve İngilizcedir.
9. Çalışmalar, her biri ayrı bir sayfada başlamak kaydıyla aşağıdaki bölümleri içermelidir:
• Başlık sayfası (Yazar(lar)ın tam adları ve çalıştıkları kurumlar, iletişim bilgileri, makale üst başlığı), Türkçe Özet, anahtar kavramlar, İngilizce özet ve anahtar kavramlar,
• Ana makale metni,
• Kaynakça,
• Ekler, tablolar, şekiller.
10. Makalenin başında en az 200’er kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet, 5-7 kelimelik Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler; Türkçe ve İngilizce başlığa yer verilmelidir.
11. Dergiye gönderilecek çalışmalar .doc veya .docx formatında olmalıdır.
12. Makaleler, en az 6000 ve en fazla 8000 kelime; kitap incelemeleri ise ortalama 1000 kelime olmalıdır.
13. Başlıklarının sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, Cambria 14 punto, kalın olmalıdır.
14. En fazla ikili alt başlık kullanılmalı; ilki Cambria 12 punto, kalın; ikincisi ise aynı zamanda italik olmalıdır.
15. Yazar adlarının sadece ilk harfleri büyük, Cambria 12 punto kalın olmalıdır.
16. Özetler Times New Roman 12 punto italik dizilmelidir.
17. Ana metinler Times New Roman, 12 punto olmalıdır.
18. Paragraf aralığı 12 nk ve satır aralığı 1,5 olmalıdır.
19. Dipnotlar Times New Roman 10 punto olmalıdır.
20. Yazılarda çift tırnak (“...”) kullanılmalıdır.
21. Grafiklerinin Windows MS Word’de açılabilir olması, grafik ve tabloların numaralandırılması gerekmektedir.
22. Fotoğraflar .jpeg formatında, yeterli boyutlarda ve metin içinde ilgili yerlerde olmalıdır.
23. Yararlanılan eserlerin kaynakçada belirtilmesinde APA (http://www.apastyle.org/) ve Chicago stillerinin (http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html) kullanılması gerekmektedir.
24. İnternetten yapılacak olan alıntılarda, Harvard Üniversitesi’nin yayınladığı kılavuzdan faydalanılabilir: http://www15.uta.fi/FAST/PK6/REF/writing_with_internet_sources.pdf
25. Yazarlar, Medeniyet ve Toplum dergisinin sayfasına üye olmalı (http://dergi.konya.edu.tr/index.php?journal=sosbil&page=index) ve çalışmalarını sisteme yüklemelidirler.

İLETİŞİM:

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Medeniyet ve Toplum Dergisi

Adres: Dere Âşıklar Mah. Demeç Sok. 42/B Konya/Meram - Türkiye
E-posta: medeniyetvetoplum@konya.edu.tr